Kansainvälinen riistansuojeluneuvosto

Kansainvälinen riistansuojeluneuvosto (CIC) on riippumaton, neuvoa-antava maailmanlaajuinen järjestö. Sen tavoitteena on edistää villieläinkantojen suojelua sekä mahdollistaa niiden kestävä metsästys.

CIC sai alkunsa vuonna 1928. Nykyään sillä on jäseniä yli 80 maasta. Jäseniä ovat yksittäiset henkilöt, järjestöt ja muut organisaatiot sekä valtiot.

Toiminta

CIC:n toiminta on jaettu kolmeen päälinjaan eli divisioonaan:

Politiikka ja laki (Policy & Law): metsästykseen sekä siihen liittyvän lainsäädännön kehittäminen ja kansainvälinen kestävän metsästyksen edistäminen.

Soveltava tiede (Applied Science): laadukkaan tieteeseen perustuvan riistatiedon toimittaminen päätöksentekijöille, riistan ja sen suojeluun tähtäävän tutkimuksen tukeminen

Kulttuuri (Culture): metsästysperinteestä kumpuavan kulttuurin vaaliminen

Organisaatiorakenne ja kokoukset

Ylin päättävä elin on vuosittain kokoontuva yleiskokous (General Assembly). Eri puolilla maailmaa järjestettävä muutaman päivän mittainen tapahtuma sisältää päätösten lisäksi kattavan katsauksen ajankohtaisiin riista-alan aiheisiin. Yleiskokouksiin osallistuvat henkilöjäsenet sekä organisaatioiden edustajat.

Toimeenpaneva komitea (Executive Committee) valitaan kolmeksi vuodeksi. Sen tärkein tehtävä on viedä eteenpäin yleiskokouksen päätöksiä. Jäseniä ovat CIC:n puheenjohtaja Philipp Harmer, eri puolilta maailmaa valittavat varapuheenjohtajat, divisioonien puheenjohtajat sekä rahastonhoitaja.

Neuvosto (Council) täydentää tarvittaessa yleiskokouksen päätöksiä kokoontuen kahdesti vuodessa. Neuvostoon koostuu kansallisten delegaatioiden puheenjohtajista ja toimeenpanevasta komiteasta.

Toimintaa johdetaan Unkarissa sijaitsevasta päämajasta (Headquarters). CIC:n johtaja on Sebastian Winkler.