CIC Finland ry

CIC Suomen delegaatio on kansallinen riista-alan asiantuntija- ja vaikuttajayhteisö, joka toimii osana kansainvälistä CIC:tä. Delegaatio on rekisteröitynyt yhdistykseksi (CIC Finland ry) 28.12.2018.

Sääntöjen mukaisesti CIC Finland ry:n tarkoituksena on edistää luonnonvarojen, erityisesti riistan kestävää käyttöä ja luonnon monimuotoisuuden suojelua nykyisille ja tuleville sukupolville.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistusta ja muuta toimintaa, jonka tarkoituksena on edistää kestävän riistatalouden periaatteita Suomessa ja kansainvälisesti.

Yhdistys toimii Kansainvälisen riistansuojeluneuvoston (International Council for Game and Wildlife Conservation, lyhennettynä CIC) jäsenten yhdyskanavana. Yhdistyksen kokous järjestetään kaksi kertaa vuodessa. CIC Finland ry:n jäseniä ovat kansainvälisen riistansuojeluneuvoston jäsenet.

Henkilöjäsenten lisäksi Suomen CIC jäseniä ovat Suomen jousimetsästäjäin liitto, Luonnon- ja riistanhoitosäätiö, Metsähallitus, Suomen riistakeskus sekä valtiojäsenyyden edustajana maa- ja metsätalousministeriö.

CIC Finland ry hallituksen puheenjohtajana toimii riistakeskuksen hallituksen jäsen talousneuvos Mikael Antell ja sihteerinä Metsähallituksen eräpalveluiden erikoissuunnittelija Mikko Rautiainen. Muut hallituksen jäsenet ovat varapuheenjohtaja Mikael Wikström, Tiina Eklund ja Artur Hagner.

Young Opinion

Suomen CIC:n Young Opinion -työryhmän muodostavat alle 35-vuotiaat delegaation jäsenet. YO-jäsenyys on oivallinen tapa tutustua kansainväliseen riista-asioiden hoitoon sekä verkostoitua muiden maiden nuorten metsästäjien kanssa. Young Opinion -jäsenyys on maksuton 30-vuotiaaksi saakka.

Jäseneksi?

Lisätietoa CIC:n jäsenyydestä saat CIC Finland ry:n sihteeriltä tai puheenjohtajalta. Delegaation kokouksen tulee hyväksyä jäsenyys yksimielisesti, jonka jälkeen CIC:n yleiskokouksen tulee vahvistaa jäsenyys. Samalla henkilö voidaan vahvistaa CIC Finland ry:n jäseneksi.

CIC:n toiminnan keskeisiä tukipilareita ovat sponsorijäsenet. Sponsorijäsenyys tarjoaa laajaa näkyvyyttä CIC:n julkaisuissa, mutta ei oikeuta äänestämään yleiskokouksissa. Tiedustele asiasta lisää delegaation puheenjohtajalta tai sihteeriltä. Esimerkiksi suomalainen asevalmistaja SAKO on ollut aktiivinen ja tukenut CIC:n toimintaa lahjoituksilla.

”Jan Heino, Karoliina Sarajärvi ja Mikko Rautiainen CIC:n Milanon yleiskokouksessa 2014.”

yleiskokous