Suomen CIC delegaatio

CIC Suomen delegaatio on kansallinen riista-alan asiantuntija- ja vaikuttajayhteisö, joka toimii osana kansainvälistä CIC:tä. Delegaatio edistää Suomen riistatalouden tavoitteita, osallistuu aktiivisesti kestävän riistatalouden periaatteiden edistämiseen kansainvälisesti sekä välittää tietoa riistan kestävän käytön kansainvälisistä suuntauksista.

Delegaation vision mukaan ”Riistavarojen kestävän käytön kansainväliset ja kansalliset periaatteet tunnetaan suomalaisten metsästäjien ja luonnonvara-alan osaajien keskuudessa. Suomalainen riistatalous tunnetaan kansainvälisesti ja sitä arvostetaan”.

Henkilöjäsenten lisäksi Suomen CIC delegaation jäseniä ovat Suomen jousimetsästäjäin liitto, Luonnon- ja riistanhoitosäätiö, Metsähallitus, Suomen riistakeskus sekä valtiojäsenyyden edustajana maa- ja metsätalousministeriö.

Delegaation toimintaa ohjaavat visio, arvot, tavoitteet sekä delegaation että CIC:n säännöt. Delegaatiolla on kolmivuotinen toimintasuunnitelma sekä vuodeksi kerrallaan asetettu työsuunnitelma.

Delegaation kokous järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti myös CIC:n yleiskokouksiin.

Delegaation puheenjohtajana toimii riistakeskuksen hallituksen jäsen talousneuvos Mikael Antell ja sihteerinä Metsähallituksen eräpalveluiden erikoissuunnittelija Mikko Rautiainen.

Kokousten valmistelusta ja käytännön toimista vastaa työvaliokunta, jonka jäseniä ovat Tiina Eklund, Artur Hagner ja Mikael Wikström.

Young Opinion

Suomen CIC:n Young Opinion -työryhmän muodostavat alle 35-vuotiaat delegaation jäsenet. YO-jäsenyys on oivallinen tapa tutustua kansainväliseen riista-asioiden hoitoon sekä verkostoitua muiden maiden nuorten metsästäjien kanssa. Young Opinion -jäsenyys on maksuton 30-vuotiaaksi saakka.

Jäseneksi?

Jäsenanomuskaavakkeen löydät CIC:n verkkosivuilta. Täytä kaavake ja toimita se delegaation sihteerille. Delegaation kokouksen tulee hyväksyä jäsenyys yksimielisesti, jonka jälkeen CIC:n yleiskokous vahvistaa jäsenyyden.

CIC:n toiminnan keskeisiä tukipilareita ovat sponsorijäsenet. Sponsorijäsenyys tarjoaa laajaa näkyvyyttä CIC:n julkaisuissa, mutta ei oikeuta äänestämään yleiskokouksissa. Tiedustele asiasta lisää delegaation puheenjohtajalta tai sihteeriltä. Esimerkiksi suomalainen asevalmistaja SAKO on ollut aktiivinen ja tukenut CIC:n toimintaa lahjoituksilla.

”Jan Heino, Karoliina Sarajärvi ja Mikko Rautiainen CIC:n Milanon yleiskokouksessa 2014.”

yleiskokous