Trofeet ja CIC

Yleisimpiä riistaeläimistä otettavia trofeita ovat sarvet, kallot, hampaat ja nahat. Alun perin trofeella (kreikaksi tropaion) tarkoitettiin voitonmerkkiä. Trofeet ovat kiinnostaneet metsästäjiä kautta ajan. Ensimmäisiä ”mittapuita” niille kehiteltiin jo yli sata vuotta sitten.

Metsästys­muistoja on jo pitkään hyödynnetty riistakantojen tutkimuksessa ja hoidossa. Trofeet toimivat siis myös eläinkantojen tilan mittareina. Saatu saalis, jota trofeet edustavat, ovat otos eläinkannasta.

CIC kansainvälinen metsästyksen ja riistansuojelun neuvosto on luonut  yhtenäisen, ehkäpä tunnetuimman ja merkittävimmän trofeiden arvostelujärjestelmän, jonka nimi on CIC Trophy Evaluation System (TES). TES on kansainvälisen tekikijänoikeuslain alainen ja sen käyttö on sallittua vain CIC:n luvalla.

Suomessa trofeearvostelusta vastaa CIC Suomen delegation trofeeneuvosto. Tutustu Suomen Trofeetuomarit ry:n verkkosivuihin täällä. Sivuilta löytyy mm. ajankohtainen tieto tulevista trofeenäyttelyistä eri puolilla maata.

Trofeeasiantuntijat Veli Lappalainen, Ilkka Ala-ajos ja Kaarlo Nygren julkaisivat vuonna 2014 kirjan trofeiden arvostelusta. Teoksen voi hankkia Suomen riistakeskuksen verkkokaupasta.

Suomalaisten trofeetuomarien yhteystiedot löytyvät täältä.

”Trofeetuomari Veli Lappalainen tarkastelee näyttelyn antia”

Veli Lappalainen