Collaborative Partnership on Sustainable Wildlife Management (CPW)

CIC oli käynnistämässä vapaaehtoisuuteen perustuvaa kansainvälistä yhteistyötä, jossa on mukana 14 merkittävää kansainvälistä organisaatiota, joilla on kiinnekohta riistaan ja sen suojeluun.

CPW tähtää villieläinten suojeluun kestävän riistanhoidon avulla. Tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja koordinointia kestävän riistanhoidon saralla jäsenorganisaatioiden ja yhteistyökumppaneidensa keskuudessa.

CPW:n puheenjohtajana toimii YK:n biodiversiteettisopimuksen pääsihteeri. Varapuheenjohtajuus kiertää organisaatioiden kesken. Sihteeristötehtävien hoidosta vastaa YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO.

Lisää tietoa CPW:n verkkosivuilta.

CPW:n varapuheenjohtajana huhtikuuhun 2016 saakka toiminut Jan Heino puhuu CIC:n Milanon yleiskokouksessa 2014

Jan Heino